Väitöskirja salmilaisten evakkojen kirjeenvaihdosta

Jyväskylän yliopistossa tarkastettiin 7.5.2021 FM Hannu Heikkilän Suomen historian väitöskirja, jonka aiheena oli evakkojen kirjeet. Salmilaisittain tämän tekee kiinnostavaksi se, että kyseessä on Salmin Kirkkojoelta evakkoon joutuneiden Muren sisarusten keskinäinen viestienvaihto.

Muren perheen ns. emäpaikkana oli Lapinlahden Alapitkällä sijaisteva pienviljelystila. Nykyisellään paikka on Asutusmuseona.

Väitöskirjan painettua versiota voi ostaa tuon museon kaupasta, mutta se on luettavissa myös verkossa.

Vuosikokous 13.3. Kuopiossa etä- ja lähitekniikalla

Salmi-säätiö piti vuosikokouksensa Kuopiossa 13.3. sekä etä- että lähitekniikalla ajan hengen mukaisesti.

Toimintavuotta 2020, joka oli säätiön 72., varjosti koronapandemia. Vuoden aikana ei ollut oikeastaan tapahtumia, myöskään perinteisesti säätiön tukemia praasniekkoja ei voitu järjestää. Salmilaisjuurisille opiskelijoille – vuonna 2020 vuorossa olivat AMK-ammattikorkeakoulut sekä toisen asteen ammattioppilaitokset – jaettiin hakemusten perusteella 23 apurahaa.

Vuonna 2021 opiskelija-apurahan saantivuorossa ovat yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat. Elokuussa näistä ilmoitetaan hakuohjeineen laatokankarjalaisilla some-sivuistoilla, säätiön sivuilla sekä Karjala-lehdessä. Pyritään myös enenevissä määrin tukemaan tutkimusta, jonka kohteena ovat Salmin alue, sen asukkaat tai Laatokan-Karjalan elinpiiri.

Tänä vuonna keskitytään myös sivustojen uusimiseen, arkistoitavien materiaalien – mm valokuvien – tallentamisratkaisujen löytämiseen sekä keskusteluyhteyksien luomiseen Laatokan-Karjalan muiden toimijoiden kanssa.

Hallituksen kokoonpano vuodelle on: pj Kari Pössi, vpj Juhani Hakkarainen, Lea Lihavainen, Jari Niemelä, Eeva Riutamaa, Kaarlo Saarento ja asiamiehenä Mauri Sulku.