Laatokan-Karjalan foorumi syyskuussa

Keväällä 2021 vapaissa keskusteluissa syntyi ajatus laatokan-karjalaisten yhdistysten yhteistoiminnasta. Salmi-säätiön toimesta kutsuttiin kokoon vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, johon ottivat osaa seuraavat yhdistykset: Joensuun seudun suistamolaiset, Korpiselkä-Seura, Suojärven Pitäjäseura, Impilahti-seura, Mantsinsaari seura, Korpiselän Pitäjäseura, Salmi-seura, Ruskeala-Seura ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto. Foorumin ensimmäinen näkyvä toimi on etäyhteyksillä toteutettava luentoseminaari 4. syyskuuta:

Hannu Heikkilä: Näkökulmia laatokankarjalaisen siirtoväen asemaan sotienjälkeisessä Suomessa

Alustuksessa tarkastellaan laatokankarjalaisia evakossa ja uusilla asuinsijoilla sekä heihin kohdistunutta tutkimusta. Vaikka sopeutumisen käsite on leimannut sitä keskustelua, jota siirtokarjalaisten asemasta on käyty toisen maailmansodan jälkeen, uusin tutkimus käsittelee mm. yksilöiden kokemushistoriaa. Alustus pohjautuu Heikkilän tuoreeseen väitöstutkimukseen.

FT Hannu Heikkilä väitteli Jyväskylän yliopistossa toukokuussa 2021 Salmista kotoisin olleen Mureen perheen kirjeistä. Heikkilä tutki Suomen historian väitöskirjassaan kirjeiden välittämiä kokemuksia evakkoudesta ja elämäntavan muuttumisesta 1930-luvulta 1970-luvulle asti. Nyt Heikkilä työskentelee museoamanuenssina Taidemuseo Eemilissä Lapinlahdella.

Mureen kirjeet. Evakkous ja elämäntavan muutos rajakarjalais-ortodoksisten sisarusten kirjeenvaihdoissa 1930-luvulta 1970-luvulle https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75173

 

Ljudmila Markianovasta elämänkerta

 
Filosofian tohtori Raija Pyöli on kirjoittanut Ljudmila Markianovan elämäkerran. Aunuksen Saarikosken kylässä syntynyt Ljudmila Markianova teki elämäntyönsä Petroskoin yliopiston tiedeyhteisössä karjalan kielen tutkijana, elvyttäjänä ja kansanvalistajana. Markianova nosti äidinkielensä livvinkarjalan – kylien rahvaan puhuman murteen – kirjoitetuksi kulttuurikieleksi. 
 
Kirjassa matkataan Ljudmilan ja livvinkarjalan mukana venäläis-neuvostoliittolaisessa arjessa ja tiedemaailmassa ja tutustutaan häneen ihmisenä, lähimmäisenä ja työlleen omistautuneena tiedenaisena. 
 
Kirjan on kustantanut Karjalan Sivistysseura, joka myy kirjaa 25 euron hintaan (jäsenhinta 20 e). 
 
Yhteystiedot
Karjalan Sivistysseura ry, Luotsikatu 9 D, 00160 Helsinki
Puhelin: 050 505 5531
Sähköposti: toimisto@karjalansivistysseura.fi
Internet: www.karjalansivistysseura.fi
 

Salmi-säätiön apurahat vuonna 2021

Vuonna 2021 apurahaan on oikeutettu vähintään toista vuotta yliopistossa tai korkeakoulussa opiskeleva (ei amk), jolla on salmilaiset sukujuuret. Ensimmäistä lukuvuotta aloittaville ei myönnetä apurahaa, ei myöskään apurahan aikaisemmin saaneille. Apurahat myönnetään ja maksetaan lokakuun aikana.

Hakemus on tehtävä allaolevalle hakemuslomakkeelle ja postitettava liitteineen pe 8.10.2021 mennessä osoitteella: Salmi-Säätiö, Kalliolahdentie 2, 70260 Kuopio. Lisätietoja antaa säätiön asiamies Mauri Sulku (mauri.sulku@luukku.com), puh. 050 055 4410.

apurahahakemus 2021 PDF