Uutisia Salmista pdf-kirjana

Uutisia Salmista -kirjan kuvitusta. Salmin Pyhän Nikalaoksen kirkko (kuva: Leo Mirala).

Uutisia Salmista on Kari Terhon kirjoittama omakustannekirja, joka julkaistiin vuonna 2010 ja jonka Salmi-säätiö nyt julkaisee tekijän luvalla pdf-tiedostomuodossa.  Salmi-säätiö kiittää mitä suurimmin Kari Terhoa siitä, että hän luovutti tämän tekstin jaettavaksi Salmi-säätiön kautta. Kirjan tietojen hakemista auttaa mainiosti pdf-katseluohjelman Etsi-toiminto.

Uutisia Salmista -kirja muodostuu neljästä osiosta. Ensimmäisen osion lähteinä ovat olleet O. A. Forströmin ja Matti J. Huhtisen lehtikirjoitukset sekä Elna Pelkosen, Ingwald Souranderin ja J. R. Danielson-Kalmarin kirjat. Tässä osiossa kuvataan Salmia 1500-, 1600- ja 1700-luvuilla.

Toiseen osioon on koottu Kansallisarkiston digitoimista sanomalehdistä salmilaisia uutisia. Uutiset ajoittuvat pääasiassa 1800-luvun lopulle ja kuvaavat silloista elämää Salmissa ja lähialueilla. Näiden uutisten kirjoittajana on useimmiten ollut lännestä tullut suomalainen, jota salmilaiset kutsuivat ”ruotsiksi”. Tämä antaa monille uutiskertomuksille oman värinsä.

Kolmas osio käsittelee itsenäistymisen aikaa ja siinä on myös lainaus Mauri Terhon muistikirjasta Aunuksen retken ajalta huhti-kesäkuussa 1919.

Viimeisessä osiossa Salmin luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Matti J. Huhtinen muistelee Salmia. Muistelukertomukset kohdistuvat 1930-lukuun ja ne on julkaistu savonlinnalaisessa Savonmaa-lehdessä 1960-luvun puolivälissä.

Uutisia Salmista Kari Terho

 

 

Kari Terhon ”Salmin talvisota” uutena painoksena

Salmin talvisota -teoksen kansikuva: Matkustajalaiva Otava Salmin Tuleman satamassa.

Salmin talvisota on kirjailija Kari Terhon teos Salmin siviilien tunnelmista ja tapahtumista talvisodan kynnyksellä ja sodan ensimmäisen viikon aikana joulukuussa 1939.

Kirjaan on koottu aikakauslehtien kirjoituksista, henkilökohtaisista muistelmista, haastatteluista, kirjoista ja internet-sivustoilta. Tapahtumia on vertailtu eri lähdetiedoista, kun niiden todenmukaisuutta on tarkistettu.

Kertomuksessa keskitytään siviilien osaan Salmin pitäjässä juuri ennen talvisotaa ja heti sen sytyttyä. Kertomukset ovat pääasiassa nuorten salmilaisten muistoja ja tuntoja, vaikka ne on kirjoitettu tai kerrottu vasta vuosina 1970 – 2007. Sotilastapahtumia käsitellään vain sen verran, kun ne liittyvät siviilien toimiin tai tukevat muuten kerronnan kulkua.

Kirja on julkaistu lokakuussa 2007. Tämä pdf-tiedosto (”sähköinen kirja”) on kirjan kuudes tarkastettu painos lokakuulta 2020, jonka Salmi-säätiö nyt julkaisee tekijän luvalla. Kirjassa on lähdeluettelo. Kirja on laajuudelta 143 sivua. Kirjan tietojen hakemista auttaa mainiosti pdf-katseluohjelman Etsi-toiminto.

Salmi-säätiö kiittää mitä suurimmin Kari Terhoa siitä, että hän luovutti tämän tekstin jaettavaksi Salmi-säätiön kautta.

Salmin talvisota 6. tarkistettu painos