Laatokan-Karjalan foorumi syyskuussa

Keväällä 2021 vapaissa keskusteluissa syntyi ajatus laatokan-karjalaisten yhdistysten yhteistoiminnasta. Salmi-säätiön toimesta kutsuttiin kokoon vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, johon ottivat osaa seuraavat yhdistykset: Joensuun seudun suistamolaiset, Korpiselkä-Seura, Suojärven Pitäjäseura, Impilahti-seura, Mantsinsaari seura, Korpiselän Pitäjäseura, Salmi-seura, Ruskeala-Seura ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto. Foorumin ensimmäinen näkyvä toimi on etäyhteyksillä toteutettava luentoseminaari 4. syyskuuta: Hannu Heikkilä: Näkökulmia laatokankarjalaisen siirtoväen asemaan sotienjälkeisessä Suomessa […]

Ljudmila Markianovasta elämänkerta

  Filosofian tohtori Raija Pyöli on kirjoittanut Ljudmila Markianovan elämäkerran. Aunuksen Saarikosken kylässä syntynyt Ljudmila Markianova teki elämäntyönsä Petroskoin yliopiston tiedeyhteisössä karjalan kielen tutkijana, elvyttäjänä ja kansanvalistajana. Markianova nosti äidinkielensä livvinkarjalan – kylien rahvaan puhuman murteen – kirjoitetuksi kulttuurikieleksi.    Kirjassa matkataan Ljudmilan ja livvinkarjalan mukana venäläis-neuvostoliittolaisessa arjessa ja tiedemaailmassa ja tutustutaan häneen ihmisenä, lähimmäisenä […]

Salmi-säätiön apurahat vuonna 2021

Vuonna 2021 apurahaan on oikeutettu vähintään toista vuotta yliopistossa tai korkeakoulussa opiskeleva (ei amk), jolla on salmilaiset sukujuuret. Ensimmäistä lukuvuotta aloittaville ei myönnetä apurahaa, ei myöskään apurahan aikaisemmin saaneille. Apurahat myönnetään ja maksetaan lokakuun aikana. Hakemus on tehtävä allaolevalle hakemuslomakkeelle ja postitettava liitteineen pe 8.10.2021 mennessä osoitteella: Salmi-Säätiö, Kalliolahdentie 2, 70260 Kuopio. Lisätietoja antaa säätiön asiamies Mauri Sulku […]